STATUS NATJECANJA

U organizaciji

TERMIN ODRŽAVANJA

24.2 - 25.2 | 2023

PRIJAVI SVOJ TIM

OSNOVNI PODACI O TIMU

MENTOR

ČLANOVI TIMA (max. 4 člana)

NAPOMENA

PRIJAVLJENI TIMOVI

IME TIMA

MENTOR

KATEGORIJA