STATUS NATJECANJA

U organizaciji

TERMIN ODRŽAVANJA

24.2 - 25.2 | 2023

PRIJAVE

4.12 - 15.2 | 2023

Prijavi svoj tim

ovdje

NATJECATELJSKE KATEGORIJE

PRIJAVLJENI TIMOVI

IME TIMA

MENTOR

KATEGORIJA