Natjecanje se dijeli u dvije osnovne kategorije, Preliminary i Advanced.