hrenfrdeitrues

Rescue Simulation

Rescue Simulation

Roboti dviju ekipa natječu se tko će u osam minuta skupiti više objekata na poligonu i staviti ih u sigurno područje. Svaka se utakmica igra u dva svijeta. U osnovnoškolskoj kategoriji oba su svijeta isključivo virtualna (računalna), a u srednjoškolskoj je prvi stvaran ili virtualan, a drugi svijet je isključivo virtualan. Bodovi se dobivaju za skupljanje objekata, za njihovo ispuštanje u sigurno područje te za uspješnu teleportaciju u drugi svijet, a objekti imaju različitu vrijednost ovisno o boji i veličini (tri boje). U svjetovima postoje zamke koje treba izbjegavati jer se gube sakupljeni objekti kao i zone u kojima se vrijednost objekata duplicira, a postoje i zone otežanog kretanja robota. Poznat je izgled svakog od svjetova u kojem treba skupljati objekte, dok pozicije objekata koje treba skupiti nisu poznate prije utakmice.

PDF

 

Više na http://junior.robocup.org/